หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University Archives

สืบค้น

ประเภทเนื้อหา / เอกสาร

  • 1,350 คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ
  • 1,350 โต้ตอบ
  • 1,350 บริหารทั่วไป
  • 1,350 การเงินและงบประมาณ
ดูทั้งหมด
โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5903 , โทรสาร : (+66) 0-5388-5908, archives@cmru.ac.th , archives@g.cmru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่