หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University Archives

# ชื่อ จำนวนครั้ง ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมประวัติหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 139

2 เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 8

3 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จดหมายเหตุ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 184

4 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและการส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 265

5 คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 107

6 คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 203

7 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 117โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5903 , โทรสาร : (+66) 0-5388-5908, archives@cmru.ac.th , archives@g.cmru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่