หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University Archives


ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5903

โทรสาร : (+66) 0-5388-5908

archives@cmru.ac.th , archives@g.cmru.ac.th

https://www.facebook.com/CMRUArchives

โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5903 , โทรสาร : (+66) 0-5388-5908, archives@cmru.ac.th , archives@g.cmru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่